ในกรณีที่ผู้ปกครองติดภารกิจและเพื่อเป็นการแบ่งภาระของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร์ เปิด After school care program เพื่อดูแลนักเรียนในระหว่างช่วงเวลา 17.00 น – 19.00 น. โดยทางโรงเรียนจะจัดคุณครูและคุณครูผู้ช่วยคอยดูแลนักเรียน ให้รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ เปลี่ยนชุดนอนที่ผู้ปกครองเตรียมมา โดยผู้ปกครองสามารถ ฝากเป็นรายวัน หรือ รายเดือนได้ตามความจำเป็น

ผู้ปกครองที่ติดภารกิจไม่สามารถมารับเจ้าตัวเล็กหลังเลิกเรียนได้และเพื่อแบ่งภาระผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร์ เปิด After School Care Program เพื่อดูแลเจ้าตัวเล็กในช่วงเวลา 17.30 – 19.00 น. โดยเราจัดให้มีครูและครูผู้ช่วยคอยดูแล พร้อมจัดเตรียมอาหารเย็นและอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้ เรียกได้ว่าเมื่อกลับถึงบ้านพร้อมพักผ่อนกันได้เลย ผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องรับรองหรือห้องธุรการมีบริการรับดูแลเป็นรายวันและรายเดือน