นักเรียนที่เกิดในช่วงปลายปี หากขึ้นอนุบาล 1 ในช่วงเทอมที่ 2 จะเรียนทันเพื่อนในรุ่นเดียวกันที่ขึ้นในช่วงต้นปีรึเปล่า ?

– ไม่เป็นปัญหาค่ะ … เพราะว่าเมื่อเด็กมาเข้าเตรียมความพร้อมที่แผนกเดย์แคร์ ก่อนที่จะขึ้นอนุบาล 1 นั้น บางคนอยู่มาหลายเดือน ทางแผนกเดย์แคร์ได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอด ในระดับชั้นอนุบาล 1 (เทอมแรก) ก็ยังไม่ได้เรียนในเรื่องของวิชาการเช่นกัน เป็นการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นอนุบาล 1 จึงเริ่มเรียนเนื้อหาวิชาการในช่วงภาคการ ศึกษาที่ 2 เมื่ออายุครบ 3 ปี เด็กที่ขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนั้นก็ไม่ได้หยุดเหมือนเพื่อนหรือพี่ๆ ทางโรงเรียนจัดให้มาโรงเรียนด้วย จะได้พัฒนาความพร้อมอย่างต่อเนื่องอีก 1 เดือน (ตุลาคม)

จบอนุบาล 3 แล้วสามารถเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาที่ไหนได้บ้าง ?

  • โรงเรียนในเครือสาธิต ได้แก่ สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา
  • โรงเรียนในเครือคาทอลิก ได้แก่ เซนต์คาเบรียล เซนต์ฟรัง อัสสัมชัญ มาแตร์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพคริสเตียน ราชินี และโรงเรียนวัฒนา เป็นต้น
  • โรงเรียนเอกชน เช่น ไผทอุดมศึกษา

ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากขึ้นอนุบาล 1 แล้วจะทำอย่างไร ?

– ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น .. คุณครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยจะช่วยเหลือในระยะแรก และเด็ก ๆ ด้วยกันเอง บางคนก็จะช่วยเหลือเด็กที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เช่น ใส่ถุงเท้า รองเท้า ใส่กระดุม เพราะทางโรงเรียนปลูกฝัง ให้เด็ก มีน้ำใจและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นกิจกรรมห่วงหาอาทร

หากเด็กไม่ยอมนอนกลางวัน ครูมีวิธีอย่างไร ?

– โดยปกติในห้องนอนจะมีกิจกรรมก่อนนอน เปิดเพลงคลาสสิกให้เด็กฟัง มีนิทานก่อนนอน มีห้องนอนที่ติดเครื่องปรับอากาศ มีอุณหภูมิที่กำลังสบาย ๆ ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป หากนักเรียนคนไหนไม่ยอมนอน คุณครูก็จะเข้าไปนั่งใกล้ ๆ และตบก้น หรือจับมือเด็กไว้ เด็กก็จะหลับ ให้เด็กมีความมั่นใจว่าเมื่อตื่นขึ้นก็จะได้กลับบ้านมีคุณพ่อ-คุณแม่มารับหรือมีรถโรงเรียนไปส่ง

ทำอย่างไรดี ลูกไม่ยอมทานนมและอาหารเลย ?

– เด็ก ๆ เมื่อมาโรงเรียนจะมีเพื่อนร่วมรับประทานอาหาร จะทำให้เด็กรู้สึกว่าสนุก และอยากทำอะไรเหมือนเด็กอื่น ๆ และอาจจะพอใจกับรสชาติของอาหาร จริง ๆ แล้วเด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่ชอบลอง อยากเรียนรู้อยู่แล้ว จึงไม่เป็นการยาก ที่จะฝึกเด็ก และในกรณีที่เด็กไม่ทานอาหารจริง ๆ ผู้ปกครองควรแจ้งให้กับครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะทราบว่าเด็กเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน ทางโรงเรียนจะดูแลเป็นพิเศษ แต่อย่างน้อยที่สุดเด็กจะต้องรับประทานอาหาร จานแรกที่ครูตักให้จนหมด ถ้าไม่พอจึงขอเพิ่ม

เวลาเด็กไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุ โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลอย่างไร ?

– ขั้นแรกโรงเรียนจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแจ้งให้กับผู้ปกครองได้ทราบ ในกรณีที่ต้องการให้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน โรงเรียนจะพาไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหรือโรงพยาบาลวิภาวดี

โรงเรียนมีสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และว่ายนํ้าหรือไม่ ?

– แผนกอนุบาล Extra English Program (EEP) เด็ก ๆ เรียนรู้ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับ Homeroom Teacher ที่อยู่ประจำชั้นกับเด็กตลอดทั้งวัน

เด็กชั้น EEP K2-3 ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ Coding สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เด็กชั้น EEP K1 ฝึกสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมง จัดกิจกรรมโดยสถาบันที่เชี่ยวชาญการสอนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์สำหรับเด็ก

เด็กชั้น EEP K2-3 ฝึกทักษะการว่ายนํ้าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ในตารางเรียนเด็ก ๆ ชั้น EEP K1-3 เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้วยกิจกรรมพลศึกษาและว่ายนํ้า

หากลูกอายุ 2 ขวบแล้วยังไม่พูด มีข้อแนะนำอย่างไร ?

– เริ่มแรกควรพาลูกมาโรงเรียนก่อน เพื่อให้ลูกมีสังคมทั้งกับเพื่อนและกับครู เนื่องจากเมื่ออยู่บ้านเด็กจะมีสังคมที่ยังไม่เปิดกว้าง ดังนั้นเด็กจึงต้องมีการเข้าร่วมสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งทางด้านภาษา และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา จิตใจ-อารมณ์ สังคมและร่างกาย

การแต่งกายเป็นอย่างไร ?

– เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และชุดนอน ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด (เครื่องแบบต่าง ๆ มีจำหน่ายที่โรงเรียน) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีขาว และรองเท้าผ้าใบขาว

ต้องทำงานประจำ เลิกเย็น ไม่สามารถไปรับลูกได้ทันในเวลา 15:00 น. ได้ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมหรือไม่ ?

– โรงเรียนมีกิจกรรมเสริม ECA หลังเลิกเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เด็ก และดูแลเด็กได้จนถึงเวลา 19:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม ECA Programme

หากบางวันติดธุระไม่สะดวกไปรับลูกเองได้ สามารถให้คนอื่นไปรับแทนได้หรือไม่ ?

– ทางโรงเรียนมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผู้ปกครองที่ติดธุระต้องแจ้งครูประจำชั้นด้วยตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และส่งภาพถ่ายของผู้ที่มอบหมายให้มารับลูกแทน ผู้แทนที่มารับเด็กต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน และมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งครูประจำชั้นจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อยืนยันการรับเด็กก่อนการส่งเด็กให้ผู้แทน

ทางโรงเรียนมีมาตรการอย่างไรหากมีเด็กไม่สบาย ?

– หากนักเรียนมีไข้หรือเจ็บป่วยระหว่างอยู่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ นักเรียนกลับบ้าน เพื่อป้องกันการติดต่อไปยังนักเรียนคนอื่นๆ ในห้อง

ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

– ถุงผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัว ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้ไว้เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคน เพื่อสุขภาวะที่ดี โดยหลังจากใช้งานเสร็จจะส่งคืนผู้ปกครองทุกเย็นวันศุกร์ เพื่อทำความสะอาดและโปรดนำกลับมาใหม่ในเช้าวันจันทร์