ช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองจำนวนมากมีภาระงานไม่สะดวกที่จะดูแลนักเรียนในช่วงเวลานั้น และเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมรับการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ร่วมกับเพื่อน ๆ ด้วยความสุข สนุกสนาน รวมทั้งการเสริมด้านวิชาการทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คิดวิเคราะห์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม Holliday Camp : Prangthip October Camp และ Prangthip Summer Camp ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี

Theme ของ Holliday Camp มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กเรียนรู้หลากหลาย ทันสมัยตามเหตุการณ์ อาทิ Theme : Life Skills Camp , The Colourful Camp , Save Our Environment , Sports Camp เป็นต้น

ใน Holliday Camp มีกิจกรรมย่อยที่เด็ก ๆ สนใจให้เลือกหลายอย่างโดยจัดเป็น Plan A – G โดยแต่ละ Plan ประกอบด้วยกิจกรรมต่างกัน เช่น

กิจกรรม Science Camp : Dinosaurs Back to the Future Camp , The Pirate Adventure , Magic Science Camp , Super Space and Engineering

กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี : Art 2 Hands Fancy Camp , Kids Star Talent , Music and Arts Wonderland , Kids Singing Workshop

ตารางกิจกรรม

8.30 – 9.00 น.

Good Morning and Free Time

9.00 – 9.20 น.

Morning Activities and Refreshment

9.20 – 9.30 น.

Snack Time

9.30 – 12.00 น.

Kids Activities

12.00 – 12.30 น.

Lunch Time

12.30 – 14.00 น.

Sleeping Time

14.00 – 14.30 น.

Snack Time

14.30 – 15.00 น.

Happy Time

Kids Activities

9.30 – 10.30 น.

English Hour with Teachers

10.30 – 10.45 น.

Break

10.45 – 12.00 น.

Group Activities

Group Activities กิจกรรมฐานซึ่งจะหมุนเวียนฐานวันละ 1 กิจกรรม เช่น Games with Teacher, Cooking, DIY ของเล่น และการทดลองวิทยาศาสตร์

Happy Time กิจกรรมผ่อนคลายก่อนกลับบ้าน เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง เล่นเกม กิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมเสรี เป็นต้น

Special Activities นักเรียนจะได้สนุกกับช่วง Pool Activities สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง กับครูสอนว่ายน้ำ และกิจกรรมศึกษานอกสถานที่