Classroom

 • ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน
 • มีสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบครัน คอมพิวเตอร์ มุมการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยของเล่นพัฒนาทักษะ และหนังสือประเภทต่าง ๆ
 • จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง
 • ชั้น EEP K1 คุณครู 2-3 คนประจำต่อห้อง ประกอบด้วย Homeroom Teacher คุณครูไทยประจำชั้น และคุณครูผู้ช่วย ชั้น EEP K2-3 คุณครู 2 คนประจำต่อห้อง ประกอบด้วย Homeroom Teacher และคุณครูไทย
 • รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ห้องเรียนสำหรับเรียนและทำกิจกรรมเท่านั้น และอบฆ่าเชื้อหลังทำความสะอาดทุกครั้ง

Bedroom

 • ห้องนอนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ

 • ห้องนอนแยกออกจากห้องเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการนอนที่ดี
 • เตียงนอน และเครื่องนอนแยกสำหรับเด็กแต่ละคน

Restroom

 • ห้องน้ำแยกสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ไม่ใช้ร่วมกับผู้ใหญ่

 • สุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำ ขนาดเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
 • ห้องน้ำแยกหญิงชาย
 • คุณครู ครูผู้ช่วย และแม่บ้านดูแลเด็ก ๆ ขณะเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน

Canteen

 • โรงอาหารแบบเปิด อากาศถ่ายเทสะดวก โปร่ง โล่ง

 • โต๊ะอาหารขนาดพอเหมาะสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ
 • รักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด มีอ่างล้างมือในบริเวณโรงอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในทุกมื้ออาหาร

Infirmary

 • มีครูที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นคอยดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • พาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลชั้นนำใกล้เคียงอย่าง โรงพยาบาลวิภาวดี ในกรณีที่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเร่งด่วน

 • มีการประสานข้อมูลสุขภาพและขอคำปรึกษาจากสาธารณสุข 17 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิภาวดี

Playground

 • มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง และกึ่งในร่ม พร้อมเครื่องเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อ และส่งเสริมการเล่นร่วมกับเพื่อน ๆ

 • พื้นสนามปูด้วยหญ้า เพื่อลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม
 • มีบุคลากรในโรงเรียนดูแลการเล่นของเด็กตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Kitchen

 • ได้รับมาตรฐานจากเขตจตุจักรและสาธารณสุขเขต 7

 • มีแม่ครัวประจำโรงเรียน เพื่อดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
 • อาหารปรุงสดใหม่ สะอาด และปรับเปลี่ยนเมนูอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความหลากหลาย และลักษณะอาหารจูงใจให้น่ารับประทาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปีแม่ครัวประจำโรงเรียน

Security measure

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและห้องกิจกรรม
 • กำหนดจุดรับ-ส่งนักเรียนมีเพียงจุดเดียว เพื่อให้สามารถดูแลได้ทั่วถึง
 • ขณะรับ-ส่งนักเรียน มีคุณครูประจำชั้น/บุคลากรของโรงเรียน ที่จำผู้ปกครองของเด็กได้ทุกคนเป็นผู้ส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครอง
 • เวลา 09:30-15:00 น. ปิดประตูเข้าออกของโรงเรียน ผู้ติดต่อใช้ทางเข้าบริเวณหน้าห้องรับรองเท่านั้น
 • นักเรียน และผู้ปกครองทุกคนมีบัตรเข้าออก บุคคลภายนอกต้องแลกบัตรทุกครั้ง

Shuttle service

 • การบริการรถโรงเรียนของโรงเรียนเพื่อรับ-ส่งนักเรียน

 • มีคุณครูหรือคุณครูผู้ช่วยประจำรถโรงเรียน
 • คนขับรถเป็นพนักงานของโรงเรียนซึ่งผ่านการอบรมจากสำนักงานขนส่ง
 • ตรวจสุขภาพบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอ